Realizované projekty

Informace o projektech v databázi agentury CzechInvest.

6. února 2009: V Královéhradeckém kraji existuje potenciál pro vznik medicínsko- farmaceutického klastru. V první etapě projektu proběhla vstupní analýza pro vyhledávání a identifikaci vhodných firem, vysokých škol a výzkumných ...

6. února 2009: Nově vytvořený inkubátor slouží začínajícím podnikatelům především z řad studentů a absolventů vysokých škol, kteří mají inovativní podnikatelský záměr či nápad a potřebují získat zázemí pro jeho realizaci.

6. února 2009: Cílem projektu bylo rekonstruovat opuštěný areál a přeměnit jej na výrobní základnu společnosti Merko.

6. února 2009: Rozšíření a komplexní ucelení výroby společnosti Aminostar.

6. února 2009: Cílem projektu je vybudování školicího střediska pro podporu a rozvoj inženýrských činností v budově Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem. Středisko je situováno ve druhém nadzemním patře a v ...

6. února 2009: Projekt řeší technologický proces výroby epichlorhydrinu jako základní suroviny pro výrobu epoxidových pryskyřic. V současnosti užívanou technologii výroby epichlorhydrinu lze charakterizovat jako proces vycházející ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven