Školicí středisko pro podporu inženýrských činností

06.02.2009: Cílem projektu je vybudování školicího střediska pro podporu a rozvoj inženýrských činností v budově Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s. v Ústí nad Labem. Středisko je situováno ve druhém nadzemním patře a v podkroví severní části budovy v místech bývalého skladu, šatny a pomocných prostor.

DETAILY PROJEKTU

 • Oficiální název projektu: Školicí středisko pro podporu inženýrských činností
 • Zařazení / priorita: Program 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA
 • Žadatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí n. L.
 • Celkový rozpočet projektu: 10 147 000,- Kč
 • Výše dotace z EU: 4 160 000,- Kč
 • Web s dalšími informacemi: http://brouk.kr-ustecky.cz/    


OPERAČNÍ PROGRAM

 • OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ


REALIZACE PROJEKTU

Výstavba střediska je rozdělena do dvou etap

 • příprava rekonstruované části objektu, zpracování prováděcího projektu, rekonstrukce části objektu,
 • vybavení střediska a instalace technického zařízení, příprava školicích programů, zahájení provozu.


V rámci střediska jsou vybudovány

 • jazyková učebna - 15 míst
 • učebna, přednášková místnost - 24 míst,
 • počítačová učebna - 13 míst
 • studovna - 4 místa
 • kancelář - 2 místa
 • sociální zařízení s příslušenstvím.

Výstupem projektu je vlastní kvalitní, technicky vybavené školicí středisko sloužící k odbornému vzdělávání pracovníků ústavu, jehož výstupy směřují do výroby chemických látek, průmyslových hnojiv, rafinérského zpracování ropy, stavebnictví, chemických analýz odborných zkoušek, poradenství atd.


Přínosem projektu jsou zejména - v oblasti rozvoje lidských zdrojů

 • osvojení si speciálních inženýrských simulačních programů CAD, CHEMCAD, MATLAB, statistických programů a dalších,
 • rozvoj znalostí a dovedností používání informačních technologií a systémů,
 • zlepšení počítačových dovedností, účelnější využívání počítačové techniky,
 • osvojení si technik projektového řízení, manažerských metod, podnikové ekonomiky
 • zlepšení jazykové vybavenosti,
 • zkvalitnění úrovně veškerých zákonných i interně předepsaných školení - v oblasti obecných přínosů pro ústav
 • vyšší kvalifikace pracovníků ústavu - lepší příležitosti pro získávání nových zakázek a projektů,
 • snížení nákladů na vlastní výzkumné práce,
 • úspora cestovních nákladů a času (minimum externích školení),
 • částečná revitalizace historické budovy ústavu;


Přínosy pro region

 • posílení pozice významného výzkumného centra,
 • vytvoření podmínek pro navazující aktivity (konference, prezentační akce apod.),
 • zlepšení podmínek pro spolupráci s vysokými školami, pracovišti akademie věd, větší zájem Evropy o ústecký region.


FOTODOKUMENTACE

Školicí středisko pro podporu inženýrských činností