Vyhledávací studie pro založení medicínsko-farmaceutického klastru

06.02.2009: V Královéhradeckém kraji existuje potenciál pro vznik medicínsko- farmaceutického klastru. V první etapě projektu proběhla vstupní analýza pro vyhledávání a identifikaci vhodných firem, vysokých škol a výzkumných institucí pro založení klastru. Součástí této analýzy byly řízené hovory s vytipovanými firmami (dle OKEČ), kontaktní semináře a expertní studie.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Vyhledávací studie pro založení medicínsko-farmaceutického klastru
  • Zařazení / priorita: Zdravotnictví
  • Žadatel: Centrum evropského projektování
  • Celkový rozpočet projektu: 1 324 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 825 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.cep-rra.cz    


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ


REALIZACE PROJEKTU

Účelem bylo určit dimenze a podstatu klastru, stanovit jeho místo a představit proces klastrování klíčovým institucím s cílem zajistit jejich zapojení do tohoto procesu. Dále proběhla identifikace obchodních a jiných vztahů mezi potenciálními účastníky klastru, identifikace jejich klíčových kompetencí včetně jejich nositelů. Součástí bylo i určení existujících či potenciálních konkurenčních výhod, které by se mohly dále a rychleji rozvíjet kombinací státních a soukromých zdrojů pro dosažení definovaných cílů. V poslední fázi této etapy byla založena pracovní skupina z akčních lídrů, která definovala další postup při formování a zakládání klastru na území královéhradeckého a pardubického kraje.

Složka multimedií