Události

 

5. února 2009: Monitorovací výbor pro OPPP byl zřízen za účelem sledování a hodnocení realizace Operačního programu Podnikání a inovace. V tomto článku naleznete základní informace o jeho činnosti a rozhodování. Soubor obsahuje ...

5. února 2009: Ve dnech 23. a 24. 11. 2006 proběhlo v Mariánských Lázních 8. jednání Monitorovacího výboru OPPP.

5. února 2009: Dne 12. května 2004 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP Průmysl a podnikání.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven