1. výzva OPPP

05.02.2009: Dne 12. května 2004 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP Průmysl a podnikání.

Programy OPPP zajišťují komplexní podporu především malého a středního podnikání s využitím prostředků strukturálních fondů EU a jsou zaměřeny zejména na podporu:

  • budování a rozvoje průmyslového výzkumu a vývoje a jeho propojení s terciální sférou,
  • podnikatelských nemovitostí,
  • školících středisek pro odborné vzdělávání,
  • rozvoje výrobní základny malých a středních podnikatelů,
  • využívání netradičních zdrojů energie malými a středními podnikateli (dále MSP)apod.

 

Odkazy

Sekce OPPP na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR    .