8. jednání Monitorovacího výboru OPPP

05.02.2009: Ve dnech 23. a 24. 11. 2006 proběhlo v Mariánských Lázních 8. jednání Monitorovacího výboru OPPP.

Průběh jednání

Monitorovací výbor v průběhu jednání:

  • schválil Pololetní zprávy OPPP k 30. 6. 2006 a realokaci finančních prostředků mezi Opatřeními OPPP v návaznosti na realokace schválené členy MV v průběhu srpna 2006 procedurou per rollam;
  • vzal na vědomí zprávu k plnění plánu Technické pomoci OPPP a zprávu o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu.

 

Dokumenty ke stažení

V následujícím dokumentu ke stažení naleznete přehled průběhu 8. jednání Monitorovacího výboru OPPP:

 

Odkaz

Bližší informace k 8. jednání MV OPPP naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.