Akce

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů

9. března 2009: Odbor Sekce pro řízení strukturálních fondů zve na prezentaci výsledků dosažených v plnění OP Rozvoj llidských zdrojů (OP RLZ) v rámci MŠMT v oblasti rozvoje celoživotního učení, které se uskuteční v pondělí 10 ...

9. března 2009: Více než 200 učitelů z celé České republiky dostalo příležitost účastnit se projektu financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR s názvem "Evropská integrace pro pedagogy s posílením ...

9. března 2009: MŠMT si Vás dovoluje pozvat na semináře k 3. výzvě v rámci grantového schématu opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

9. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a GAC spol. s r. o si Vás dovolují pozvat na konferenci u příležitosti zveřejnění výsledků Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven