Dokumenty

 

5. února 2009: Těm z Vás, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů v ČR je určena Příručka pro žadatele o finanční podporu. V publikaci naleznete kromě potřebné dokumentace ...

5. února 2009: Nové znění Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) pro budoucí programovací období 2007—2013 je k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách ESF ČR. Finální podoba programu bude schválena ...

5. února 2009: Schválená verze z 18. února 2004.

5. února 2009: Programme Complement The Human Resource Development Operational Programme for ESF 2004—2006.

5. února 2009: Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů schválil dne 20. května 2004 Programový dodatek OP RLZ.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven