Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost pro období 2007—2013

05.02.2009: Nové znění Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) pro budoucí programovací období 2007—2013 je k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách ESF ČR. Finální podoba programu bude schválena Evropskou komisí na počátku roku 2007.

Na oficiálních webových stránkách ESF ČR je představeno nové znění Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost (verze květen 2006), který bude řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Další průběh příprav OP

Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost byl koncem června 2006 předložen vládě ČR. V červenci roku 2006 začlo neformální vyjednávání s Evropskou komisí, upravená verze OP LZZ byla předložena vládě ke schválení v říjnu, poté ji dostala Komise. Program by měl být schválen Evropskou komisí v první čtvrtině roku 2007.


Připomínky

Vaše případné připomínky či náměty můžete zasílat e-mailem na: esf@mpsv.cz.


Odkazy


Odkazy

Evropský sociální fond 2007—2013