Pokyny pro žadatele

05.02.2009: Těm z Vás, kteří uvažují o přípravě návrhu projektu v některé z oblastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů v ČR je určena Příručka pro žadatele o finanční podporu. V publikaci naleznete kromě potřebné dokumentace popis jednotlivých procesů, a to od zpracování žádosti až k uzavření projektu.