Programový dokument OP Rozvoj lidských zdrojů 2004—2006

05.02.2009: Schválená verze z 18. února 2004.

Konečná verze programového dokumentu:


Další informace ohledně stavu příprav získáte na e-mailové adrese: esf@mpsv.cz.