Míry zaměstnanosti a ekonomické aktivity

09.03.2009:

Míra zaměstnanosti obyvatelstva v produktivním věku (15-64 let) v období transformace klesala. Největší vliv na její pokles mělo snížení míry zaměstnanosti v nejmladší věkové kategorii 15-24 let. Tento vývoj byl dán především prodloužením povinné školní docházky v roce 1996 z 8 na 9 let, čímž se prodloužila celková doba přípravy na povolání a ve vzdělávacím systému je tak vázáno více mladých lidí. Míra zaměstnanosti je přesto příznivější než činí průměr EU, kde v roce 2000 dosáhla 63,1 %.

Tabulka 1.6. Míry zaměstnanosti a ekonomické aktivity (%)


 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Míra zaměstnanosti *)

69,0

69,2

69,4

69,3

68,7

67,5

65,9

65,2

65,3

- Muži

77,6

77,5

77,9

78,1

77,4

76,3

74,3

73,6

73,6

- Ženy

60,4

61,0

61,0

60,6

59,9

58,7

57,4

56,9

57,0

Míra ekonomické aktivity **)

72,1

72,4

72,3

72,1

72,1

72,2

72,2

71,6

71,1

- Muži

80,3

80,4

80,6

80,7

80,5

80,3

80,2

79,4

79,0

- Ženy

63,9

64,4

64,1

63,6

63,7

64,0

64,1

63,7

63,2

*) zaměstnaní ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve věku 15-64 let

**) pracovní síla ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (metodika EU)

Pramen: ČSÚ - VŠPS (výpočet MPSV)

Míra ekonomické aktivity je v ČR tradičně vysoká. Patří stále k nejvyšším v Evropě. Ve státech Evropské unie představovala míra ekonomické aktivity podle metodiky EU v roce 2000 v průměru 69,0 % (Employment in Europe 2001, EK červenec 2001), v ČR 71,6 %.

Mírný pokles ekonomické aktivity v ČR v posledních letech není způsoben ani tak poklesem počtu ekonomicky aktivních osob, spíše se jedná o demografický proces charakteristický stárnutím populace. Počet obyvatel starších 15 let vzrostl od roku 1993 z 8,3 mil. na 8,6 mil. (z toho, pokud sledujeme pouze věkovou skupinu 15 do 64 let zjistíme, že se počet obyvatel zvýšil ze 7 mil. na 7,2 mil.). Současně však ve věkové skupině 15 - 19 let došlo k výraznému poklesu (z 2 mil. na 1,6 mil. osob). Z výše uvedeného vyplývá, že tím narůstá skupina osob odkázaných na starobní důchod. Pro udržení ekonomické aktivity tak zůstává jako jedna z možností zvyšování ekonomické aktivity věkově starších občanů.Tabulka 1.7. Míry ekonomické aktivity podle věku (%)

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Celkem


 

61,4

61,6

61,5

61,2

61,1

61,0

61,0

60,4

60,0

Věková skupina :

15 až 19 let

35,5

34,8

29,2

25,5

22,9

22,6

20,5

15,0

11,6


 

20 až 24 let

70,4

71,4

72,6

71,9

70,4

70,6

70,0

70,8

69,0


 

25 až 29 let

80,8

80,5

81,1

79,6

79,4

80,3

80,6

80,3

79,6


 

30 až 34 let

89,1

89,0

88,3

87,5

87,4

88,3

87,2

87,2

87,0


 

35 až 39 let

93,6

93,6

93,2

92,2

92,1

91,9

92,1

92,1

92,3


 

40 až 44 let

94,1

94,3

94,2

93,9

94,0

93,3

94,2

93,8

94,2


 

45 až 49 let

92,7

92,9

92,5

92,3

92,5

92,3

92,6

92,9

92,8


 

50 až 54 let

83,2

83,1

84,0

85,0

85,7

85,4

85,7

85,9

86,9


 

55 až 59 let

47,4

49,2

51,7

54,2

55,3

53,2

54,1

53,3

54,3


 

60 až 64 let

18,8

18,6

20,0

22,0

21,6

20,5

19,9

17,7

18,2


 

65 a více let

6,0

5,8

5,6

5,5

5,1

4,8

4,6

4,1

4,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži


 

71,3

71,4

71,5

71,4

71,1

70,8

70,6

69,8

69,4

Věková skupina :

15 až 19 let

37,9

37,5

32,9

28,7

25,9

25,5

22,8

16,0

12,9


 

20 až 24 let

86,2

85,2

85,5

84,9

82,4

80,5

78,9

79,4

76,9


 

25 až 29 let

96,4

96,6

96,9

96,8

96,4

96,2

95,8

95,0

95,0


 

30 až 34 let

97,8

97,3

97,7

97,7

97,2

97,9

97,6

97,4

97,5


 

35 až 39 let

97,3

97,3

97,4

96,9

97,3

97,1

96,5

97,3

97,3


 

40 až 44 let

96,9

96,5

96,5

96,4

96,3

95,7

96,5

96,2

96,1


 

45 až 49 let

93,6

94,7

94,3

94,0

94,5

95,0

94,7

94,7

94,1


 

50 až 54 let

88,3

88,1

88,8

89,0

89,5

89,2

90,0

89,9

90,4


 

55 až 59 let

71,1

73,0

75,9

77,4

77,9

75,3

76,9

75,8

76,9


 

60 až 64 let

26,6

25,4

28,0

32,0

30,3

28,9

27,3

24,5

24,1


 

65 a více let

9,4

9,9

9,1

8,9

8,7

8,2

7,2

6,8

6,8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženy


 

52,3

52,6

52,3

51,8

51,8

52,0

52,1

51,6

51,3

Věková skupina :

15 až 19 let

33,1

32,1

25,5

22,2

19,8

19,6

18,1

13,9

10,1


 

20 až 24 let

53,8

56,9

59,1

58,2

57,9

60,3

60,8

61,8

60,7


 

25 až 29 let

64,4

63,6

64,6

61,6

61,7

63,8

64,6

64,9

63,7


 

30 až 34 let

80,2

80,3

78,5

76,9

77,2

78,2

76,4

76,5

76,1


 

35 až 39 let

89,8

89,7

89,0

87,4

86,8

86,4

87,4

86,7

87,0


 

40 až 44 let

91,4

92,0

92,0

91,3

91,6

90,8

92,0

91,3

92,3


 

45 až 49 let

91,9

91,1

90,7

90,6

90,5

89,6

90,6

91,1

91,5


 

50 až 54 let

78,2

78,4

79,5

81,2

82,1

81,8

81,5

82,1

83,5


 

55 až 59 let

26,0

27,7

29,7

33,0

34,6

32,8

32,9

32,6

33,3


 

60 až 64 let

12,3

12,9

13,3

13,6

14,1

13,3

13,6

11,9

13,1


 

65 a více let

3,9

3,4

3,4

3,3

2,9

2,6

2,9

2,4

2,2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: ČSÚ VŠPS

Pomineme-li nejvyšší věkové skupiny (nad 60 let), nejnižší EA je patrná u nejnižší věkové skupiny - do 19 let. U této věkové skupiny došlo v průběhu 90. let k nejvýraznějšímu poklesu, z 35,5 % v roce 1993 na 11,6 % v roce 2001. Důvodem je zejména rostoucí podíl mládeže v přípravě na povolání. Ekonomická aktivita obyvatelstva nad 50 let vzrostla zejména z důvodů prodlužující se hranice pro odchod do důchodu. Ekonomická aktivita ostatních věkových skupin je stabilní, u mužů ve věku od 25 do 49 let dosahuje úrovně kolem 95 %, u žen, zejména z důvodu plnění mateřských povinností se postupně s věkem zvyšuje - ve věku 35 - 39 let dosahuje 87 %, ve věku mezi 40 - 50 lety je vyšší než 90 %. (viz tabulka)

OPRLZ03

Pramen: ČSÚ - VŠPS, (výpočet MPSV)