Nezaměstnanost absolventů škol

09.03.2009:

Absolventi škol na trhu práce představují jednu z rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností. Riziko nezaměstnanosti se však liší v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání a typu absolvované školy (viz graf 1.9.). V největší míře jsou nezaměstnaností ohroženi absolventi učebních oborů středních škol. Míra nezaměstnanosti absolventů se navíc liší podle jednotlivých oborů: nejvyšší míru vykazují absolventi strojírenských, stavebních a zemědělských oborů, kteří často nemají zájem věnovat se vystudovanému oboru.

Graf 1.9. Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů škol podle dosaženého vzdělání

OPRLZ09

Pramen: Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborném vzdělávání.2001 Praha:NÚOV.