Výdaje na vzdělávání

09.03.2009:

V polovině 90. let došlo v ČR ke značnému navýšení výdajů na vzdělávání, takže podíl HDP určený na vzdělávání dosáhl 5,2 %. Poté však v důsledku obtíží českého hospodářství tyto výdaje výrazně poklesly na pouze 4,6 % HDP v roce 2000. Přestože v současné době dochází k ekonomickému oživení, nerostou výdaje na vzdělávání odpovídajícím tempem, na čemž se podílí i nízká úroveň soukromých výdajů.

Tabulka 1.17. Vývoj výdajů na vzdělávání v České republice ( % HDP)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

4,2

4,7

5,3

5,3

5,2

5,2

4,7

4,4

4,7

4,6

Pramen: Státní závěrečný účet České republiky 1993-2000, ÚIV.