Dotace nestátních neziskových organizací

10.03.2009:

Ministerstvo životního prostředí dotuje občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, v posledních pěti letech tato dotace činí přibližně 20 mil. Kč ročně. V příslušném výběrovém řízení jsou vypisována témata týkající se práce s veřejností a EVVO. Od roku 1997 jsou podporovány také projekty Místní Agendy 21. O finanční podporu na projekty se každoročně uchází 600 až 800 nevládních organizací, z nichž uspěje ve výběrovém řízení 150 až 200. Z bodového ohodnocení nezávislou expertní komisí (přístupného na internetové stránce MŽP), je zřejmé, že dalších přibližně 100 organizací připravuje poměrně kvalitní projekty, ale již se na ně nedostávají státní finanční prostředky. Je žádoucí, aby se na podpoře kvalitních projektů podílely též regionální a soukromé finanční zdroje.