Další profesní vzdělávání

09.03.2009:

Další profesní vzdělávání zatím není v dostatečné míře využíváno jako nástroj k rozvoji kvalifikovanosti a adaptability lidských zdrojů v ČR. Účast zaměstnanců na tomto vzdělávání je stále nízká. Z výsledků jednorázového šetření ČSÚ v roce 2000 lze odhadnout počet vzdělávaných zaměstnanců podniků a organizací asi na 2 miliony osob ročně, což je jen asi 40 % celkového počtu zaměstnaných osob.