1.2 Kontext národních strategií a politik

09.03.2009: Operační program Rozvoj lidských zdrojů vychází z kontextu národních strategií a politik v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Tato kapitola popisuje klíčové politiky a shrnuje politické dokumenty, ze kterých vychází formulace OP RLZ pro Cíl 1 podle jeho priorit.