1.2.5 Přehled programů EU na podporu RLZ realizovaných v předvstupním období

10.03.2009: Česká republika v předvstupním období využívala pomoci EU pro sektor "rozvoj lidských zdrojů" zejména prostřednictvím národních programů Phare a účastí na komunitárních programech. V letech 1993-2001 bylo v rámci programu Phare alokováno pro Českou republiku celkem 632 mil. EUR, z toho na oblast Zaměstnanost, lidské zdroje, sociální politika a školství 47,5 mil EUR a na oblast Podpora neziskových organizací, podpora menšin 16,8 mil EUR.