Fond rozvoje lidských zdrojů - grantové schema

10.03.2009:

CZ00-10-02/03 Fond rozvoje lidských zdrojů

Cílem tohoto investičního projektu Phare za celkem 8 mil. EUR (spolufinancování 50:50) je pilotní ověření implementace programu typu ESF v cílových regionech ČR. Cílovými regiony byly určeny dva regiony NUTS II - Moravskoslezsko a Severozápad, které jsou nejvíce strukturálně postiženými regiony v ČR.

Program podporuje projekty zaměřené na 4 prioritní opatření pilotního OP RLZ: 
 

  1. Zaměstnanost a adaptabilita lidských zdrojů, 
  2. Sociální integrace a rovnost příležitostí, 
  3. Celoživotní vzdělávání, 
  4. Lidské zdroje v průmyslu.

V srpnu 2002 bylo vybráno k realizaci celkem 36 projektů. Po realokaci prostředků ve Finančním memorandu programu Phare 2000 ve prospěch Fondu RLZ byly podepsány grantové smlouvy s dalšími 29 žadateli, celkem se tedy realizuje 65 projektů. Celková výše prostředků na Fond RLZ nyní činí 12 424 966 EUR (při dodržení podílu národního spolufinancování 50%).