Průmysl

10.03.2009:

Cílem projektů uskutečňovaných v rámci Phare 2000 je podpořit aktualizaci Národního rozvojového plánu. Očekává se rovněž, že v rámci tohoto projektu bude pomocí asistence twinnera z členského státu definována, zpřesněna a k testování připravena implementační struktura OP Průmysl a podnikání.

Pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu byly dosud využity především prostředky tzv. twinningových a některých jiných projektů. Byly zorganizovány semináře a školení zaměřené na výchovu kádrů z oblasti administrativy a tzv. implementačních struktur.

Jednalo se především o projekty CZ 9807-01-Vytváření národní rozvojové strategie, CZ 9902-01-04-Twinning pro Program podpory subdodavatelů, CZ 0004-04: Založení Úřadu pro regulaci energetiky, CZ 0010-01-Konsolidace národní rozvojové strategie, CZ 0110-03-Dokončení struktur a opatření ke zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni.

Národní program Phare 2000 se v oblasti HSS kromě institucionální přípravy zabývá realizací investičních projektů v regionech. K realizaci OP Průmysl a podnikání se úzce váží také investiční projekty CZ 0010-02 a 03 určené pro regiony NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko.