Kapitola 2: Popis rozvojové strategie: směry, prioritní oblasti a opatření

09.03.2009: