2.1.4 Horizontální témata

10.03.2009: OP RLZ pokrývá čtyři hlavní horizontální témata: · Rovné příležitosti · Udržitelný rozvoj · Informační společnost · Podpora místním iniciativám Horizontální témata jsou průřezové politiky a nástroje, jejichž prostřednictvím jsou globální a specifické cíle OP RLZ integrovány napříč celým spektrem čtyř vertikálních priorit programu. Horizontální témata budou respektována při výběru projektů. Jejich naplňování bude sledováno v realizační fázi projektů a bude i předmětem kontroly na místě. Jejich působení na situaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude vyhodnocováno v rámci systému hodnocení OP RLZ.