2.1.5 Priority a opatření

10.03.2009: Ve světle zásadních materiálů uvedených v části 2.1.3, klíčových ekonomických a sociálních charakteristik vymezených v kapitole 1, včetně SWOT analýzy, byly identifikovány čtyři klíčové priority pro podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP RLZ. Tyto čtyři priority jsou plně konzistentní s pěti prioritními oblastmi politiky ESF a korespondují se čtyřmi specifickými cíli OP RLZ.