2.1.8 Kvantifikace cílů na úrovni programu

10.03.2009:

Ukazatel

Název

Cílové hodnoty- kvantifikace

Vstupy

Celkový rozpočet na program

340,984 mil. EUR *)

Výstupy

Počet podpořených osob celkem

  • z toho ženy 

171 250

Počet účastníků kurzů - klientů služeb

  • z toho ženy 

88 550

Počet podpořených institucí

2 190

Počet podpořených projektů

2 380

Počet podpořených pracovních míst

9 760

Dopady


 

Výchozí stav rok 2001

Míra nezaměstnanosti

  • z toho míra nezaměstnanosti žen

8,5 %

ženy 9,86 %

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných

  • z toho podíl žen

37,1 %

ženy 38,9 %

Míra účasti na počátečním vzdělávání

  • z toho míra účasti žen

Základní školy 97,3 %, ženy 98,0 %

Střední školy 77,4 %, ženy 79,0 %

Vysoké školy 18,3 %, ženy 20,0 %

Míra účasti na dalším vzdělávání

  • z toho míra účasti žen

 

Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na zaměstnanosti

59,7 %

Podíl podnikajících osob na zaměstnanosti

  • z toho podíl žen

14,8 %

ženy 9,7 %

*) bez Technické asistence tj. 17,947 mil.EUR