4.2 Orgány řízení OP RLZ

10.03.2009: V souladu s vymezením obsahu OP RLZ bude řízení programu zajišťováno těmito orgány: V souladu s článkem 18 odst.2d Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bylo Usnesením vlády ČR č.102/2002 určeno MPSV jako Řídící orgán pro OP RLZ. V souladu s článkem 9 odst.o Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bylo Usnesením vlády ČR č.102/2002 určeno jako jediný Platební orgán pro realizaci pomoci ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) Ministerstvo financí ČR (MF). V souladu s článkem 35 odst.1 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bude nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí EK o poskytnutí prostředků na OP RLZ vytvořen Monitorovací výbor OP RLZ, sestavený na principu partnerství.