4.6.1 Finanční kontrola

10.03.2009:

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě MF metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě, včetně výkonu finanční kontroly vůči prostředkům poskytnutým ČR ze zahraničí.