4.6.4 Vnitřní řídící a kontrolní systém

10.03.2009:

ŘO, PJ a implementační orgány musí mít zavedeny řídící a kontrolní systémy, které splňují následující požadavky:

  • zpracovány písemné pracovní postupy
  • zaveden interní audit
  • zaveden systém dvojího podpisu
  • vedení podvojného účetnictví, vztahující se k projektům financováním z ESF
  • zajištěna bezpečnost informačního systému