Kontakty

Řídící orgán OP RLZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Ing. Kamila Davidová
informační úředník ESF
Tel.: +420 226 206 857
Fax: +420 226 206 899
E-mail: esf@mpsv.cz

 

Zprostředkující subjekty

Správa služeb zaměstnanosti (úsek MPSV)
Oddělení implementace programů ESF

Ing. Naděžda Holmanová
Tel.: +420 221 923 242
E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení evrospké intergrace a mezinárodních vztahů

Šárka Glatzelová
Tel.: +420 257 193 672
E-mail: glatzelovas@msmt.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Jelení 196/15
118 00 Praha 1

Lamis Abdalla
Tel.: +420 233 356 173
E-mail: global@nros.cz
  • Na e-mail esf@mpsv.cz můžete zasílat jakékoliv dotazy týkající se Evropského sociálního fondu v ČR.


Odkazy