3. výzva pro Opatření 1.1 - Úřad práce Brno-město

05.02.2009: Dne 27. července 2006 byla Úřadem práce Brno-město vyhlášena 3. výzva pro Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Žádosti je možné podávat průběžně do vyčerpání prostředků určených pro tuto výzvu.

Termín

Žádosti předkládejte od 27. července 2006 průběžně do vyčerpání prostředků určených pro tuto výzvu.


Místo podání

Žádosti předkládejte na adresu:

Úřad práce Brno-město
Ing. Jiří Uklein, Ph.D.
ředitel Úřadu práce Brno-město
Křenová 25/27
659 59 Brno


Podrobnosti

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy na www.esfcr.cz    .


Kontakt

Úřad práce Brno-město
Bc. Gabriela Baláková
Křenová 25/27
659 59 Brno
Tel.: +420 541 240 483
E-mail: gabriela.balakova@bm.mpsv.cz