3. výzva pro Opatření 1.1 - Úřad práce v Českých Budějovicích

05.02.2009: Dne 24. května 2006 byla Úřadem práce v Českých Budějovicích vyhlášena 3. výzva pro Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Žádosti je možné podávat do vyčerpání prostředků určených na tuto výzvu.

Aktuální informace

Dne 6. září 2006 se na ÚP v Českých Budějovicích konalo 1. jednání Výběrové komise pro opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Finanční prostředky určené pro 3. výzvu nebyly dosud vyčerpány, proto je stále možné předkládat žádosti o finanční podporu.

 

Termín

Dne 25. října 2006 proběhne 2. jednání Výběrové komise. Aby bylo možné zajistit formální a věcné hodnocení žádostí, bude příjem žádostí ukončen dne 22. září 2006.

 

Podrobnosti

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy na www.esfcr.cz    .

 

Místo podání žádostí

Žádosti předkládejte v úředních hodinách na podatelnu na adresu:

Úřad práce v Českých Budějovicích
Klavíkova 73
700 04 České Budějovice