3.výzva pro opatření 3.1 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

05.02.2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství, vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Termín

Žádosti je možné podávat průběžně od zahájení příjmu projektů, tj. od 21. srpna 2006 až do té doby, než bude předloženými projekty pokryta celá výše finanční alokace určené na tuto výzvu. V momentě, kdy dojde k vyčerpání celé takto určené alokace, bude příjem žádostí automaticky ukončen.

Nejzazším možným termínem, do kdy je možné žádosti překládat, a to pouze v případě, že do té doby alokaci nepokryjí již předložené projekty, je však pondělí 16. října 2006, 15 hodin.

Místo podání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství
Karmelitská 7
118 12 Praha 1


Podrobnosti

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy na stránkách Evropského sociálního fondu    .