Brožura dobré praxe - výběr projektů spolufinancovaných z ESF v oblasti vzdělávání a školství v lete

05.02.2009: Brožurka je určena všem, kteří by se rádi dozvěděli více o některých projektech realizovaných v rámci Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ v letech 2004-6, i těm, kteří uvítají možnost inspirace praxí pro programové období 2007-13, resp. pro přípravu svých projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.