Monitorovací zpráva OP RLZ pro GS PROFESE Opatření 4.2

05.02.2009: Dne 8.2.2008 byla uveřejněna nová verze Žádosti o platbu. Došlo k aktualizaci kontextových nápověd ve specifických tabulkách a k úpravě formuláře Žádosti o platbu v souvislosti se zjednodušeným dokladováním uznatelných výdajů. K Žádosti o platbu budou nadále přikládány pouze kopie účetních dokladů s částkou převyšující 5 000 Kč bez DPH. V průběhu kontroly žádosti o platbu však mohou být kopie těchto dokladů vyžádány k namátkové kontrole.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek