Registrace do Databáze hodnotitelů pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013

05.02.2009: Řídící orgán OP LZZ připravil novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007—2013. Registrace do této databáze je možná od 19. února 2008, a to na základě dotazníku, který naleznete na webových stránkách databáze - http://hodnotitele.mpsv.cz .