Výroční zpráva OP Rozvoj lidských zdrojů za rok 2007

05.02.2009: Výroční zpráva je dokumentem o realizaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) za rok 2007. Je základním nástrojem Evropské komise (EK) a Řídícího orgánu (ŘO) pro sledování průběhu realizace Programu. Za její vypracování je zodpovědný ŘO OP RLZ.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek