Projekty

V této sekci naleznete informace o schválených a realizovaných projektech v OP Rozvoj lidských zdrojů

5. února 2009: Náš projekt pomohl rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání díky vytvoření nového rekvalifikačního programu Projektový manažer, účastníkům umožnil účast v jeho pilotáži a naučil je čerpat prostředky ze ...

5. února 2009: Celkem na 64 nově vyškolených projektových manažerů pomůže čerpat strukturální fondy v novém programovém období 2007—2013.

6. února 2009: Projekt Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém v Brně je určen studentům všech fakult VUT v Brně. Na základě téměř 15-ti leté zkušenosti s výukou humanitních předmětů navrhuje projekt řešení, které by ...

5. února 2009: V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno celkem 20 nových pracovních míst v obcích mikroregionu, která byla obsazena uchazeči o zaměstnání výhradně z obcí sdružujících se v mikroregionu Radonicko.Tímto se podpořilo ...

6. února 2009: Projekt je určen všem lektorům, trenérům, učitelům a dalším zájemcům z řad osob, které se zabývají vzděláváním jiných či poradenskými službami a mají již základní znalosti a dovednosti z oboru. Účast v projektu ...

6. února 2009: Projekt byl zaměřen na založení Agentury podporovaného zaměstnávání v Litoměřicích. Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích tak vytvořením nového úseku rozšířila svou nabídku sociálních služeb. Podporované zaměstnávání je ...

6. února 2009: Hlavním cílem projektu je vzdělávání, rozšíření znalostí a přínosu hiporehabilitace, přenos zahraničních zkušeností a vytvoření modulů pro další vzdělávání vzdělavatelů - lektorů, kteří tak mohou ovlivnit kvalitu a ...

6. února 2009: Vzdělávací program pro zaměstnance firmy spolufinancovaný z prostředků strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven