Nové programové období EU

05.02.2009: Náš projekt pomohl rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání díky vytvoření nového rekvalifikačního programu Projektový manažer, účastníkům umožnil účast v jeho pilotáži a naučil je čerpat prostředky ze strukturálnícho fondů EU v novém programovém období 2007—2013.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Nové programové období EU
  • Zařazení / priorita: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
  • Žadatel: MARLIN, s.r.o.
  • Celkový rozpočet projektu: 659.722,-
  • Výše dotace z EU: 494.791,50
  • Web s dalšími informacemi: http://www.marlin.eu    
  • Vložil: Bc. Milan Kutra


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Na minulé programové období a v otázce přistupování země do Evropské unie nebyla Česká republika personálně příliš dobře připravena, proto jsme považovali za nutné pro nové období připravit dostatek absorpční kapacity, která by byla schopna vyčerpat celou minimálně trojnásobně vyšší finanční alokaci v novém programovém období 2007—2013. Cílem tohoto projektu bylo vyvinout, vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program, který by plnil tuto funkci. Program měl nahradit náš předchozí vzdělávací program Projektový manažer, který vzhledem ke svému zaměření na předchozí programové období nemůže již nyní být nabízen. Akreditace nového programu a jeho pilotní ověření byly použity zároveň jako podklady pro rozšíření nabídky programu dalšího profesního vzdělávání. V rámci pilotáže programu bylo proškoleno 6 mužů a 12 žen, kteří zvládli velké množství nových informací, vytvořili svůj vlastní projekt a formou závěrečné prezentace je dokázali před sebou navzájem obhájit. V průběhu kurzu i na konci byla zjišťována zpětná vazba od účastníků, jejíž analýza byla velmi pozitivní. Díky tomu se kurz osvědčil, odpovídá potřebám klientů a lze ho považovat za základní přípravu pro vykonávání povolání Projektového manažera v novém programovém období 2007—2013.


FOTODOKUMENTACE

Nové programové období EU Nové programové období EU Nové programové období EU Nové programové období EU Nové programové období EU Nové programové období EU