Projekty, projektování, projektový manažer

05.02.2009: Celkem na 64 nově vyškolených projektových manažerů pomůže čerpat strukturální fondy v novém programovém období 2007—2013.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Projekty, projektování, projektový manažer
  • Zařazení / priorita: Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
  • Žadatel: MARLIN B&V, s.r.o.
  • Celkový rozpočet projektu: 1.521.280,-
  • Výše dotace z EU: 1.140.960,-
  • Web s dalšími informacemi: http://www.marlin-uh.cz/index.php?sekce=14&projekt=33    
  • Vložil: Bc. Milan Kutra


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Cílem projektu bylo posílení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti a jeho aktivity směřovaly ke snížení nezaměstnanosti a také vyřešení nedostatku odborníků na strukturální fondy a projektových manažerů na trhu práce. Nástrojem k tomu se stal rekvalifikační kurz Projektový manažer, akreditovaný MŠMT. Tento kurz probíhal celkem v šesti bězích za sebou pouze ve Zlínském kraji (Uherské Hradiště, Vsetín, Počenice, Zlín, Vsetín, Uherský Brod). Cílovými skupinami byly osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a uchazeči a zájemci o zaměstnání. Před každým zahájením kurzu proběhly výběry cílové skupinu, kterou předvybraly úřady práce, tito byli sezváni na hromadnou informační akci, kde jim byly poskytnuty detailní informace o celém projektu a kurzu a následně s nimi byly vedeny individuální pohovory a vyplněny formuláře depistáže. Na základě jejich vyhodnocení byly s vybranými uchazeči podepsány dohody o vstupu do projektu, předán harmonogram a začali docházet na výuku. Při výběrech byla zohledňována praxe a motivace účastníků a na základě požadavků ÚP byly preferování zájemci z mikroregionů ohrožených vysokou mírou nezaměstnanosti. Kritéria jako věk, pohlaví, ..., nebyly brány v potaz, což dokladuje vysoký počet osob nad 40 či 50 let a také výrazné zastoupení žen v kurzu. O to cennější jsou výsledky zaměstnaných uchazečů, kdy většina spadá do těchto ohrožených kategorií.