Rozvoj pokročilých dovedností trenérů a konzultantů MSK

06.02.2009: Projekt je určen všem lektorům, trenérům, učitelům a dalším zájemcům z řad osob, které se zabývají vzděláváním jiných či poradenskými službami a mají již základní znalosti a dovednosti z oboru. Účast v projektu, případně využití výstupů projektu jim umožní zlepšit úroveň své práce. Získané znalosti a dovednosti mohou také využít pro prokázání svého odborného růstu v různých systémech certifikace osob a personálu.

DETAILY PROJEKTU


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Zlepšení kvality vzdělávání a poradenských zásahů umožní malým a středním firmám Moravskoslezského regionu posílit jejich postavení na trhu, konkurenceschopnost a v neposlední řadě také stabilizovat kvalitní lidi ve firmách. Projekt předpokládá po dopřesnění provedené analýzy vzdělávacích potřeb mírně pokročilých trenérů a konzultantů zpracování vybranými autory kompletní dokumentace pro tréninkový program v rozsahu 5 samostatných jednodenních tréninků. Tyto nové tréninkové materiály budou vyzkoušeny v praxi ve dvou bězích tréninku (v červnu a srpnu 2007). Tyto tréninky poslouží také pro ověření navržených materiálů. Materiály budou dopracovány na základě připomínek účastníků. Výstupy z projektu rozšíří již existující řadu tréninkových materiálů pro trenéry a konzultanty, které ATKM vlastní a poskytuje všem zájemcům. Z širokého okruhu navrhovaných témat bylo k realizaci vybráno těchto pět:

  • Nácvik a využití náročnějších tréninkových metod
  • Příprava pomůcek pro trénink
  • Partnerské přístupy k účastníkům
  • Poradenství v návaznosti na trenérskou práci (přechod z role trenéra do role poradce)
  • Osobnostní trenérské a konzultantské kompetence

Při přípravě a realizaci vzdělávacího cyklu bude kladen důraz především na praktičnost výuky, na volbu interaktivních metod práce s účastníky a také na poskytování okamžité a kvalitní zpětné vazby účastníkům na zvládnuté situace. Projektové aktivity završí jednodenní odborná konference která zhodnotí kvalitu, přínosy a výsledky projektu, posoudí možnosti dalšího využití výstupů projektu a v neposlední řadě poskytne prostor pro širokou výměnu získaných zkušeností odborné veřejnosti.