Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace

06.02.2009: Hlavním cílem projektu je vzdělávání, rozšíření znalostí a přínosu hiporehabilitace, přenos zahraničních zkušeností a vytvoření modulů pro další vzdělávání vzdělavatelů - lektorů, kteří tak mohou ovlivnit kvalitu a zaměření v oblasti sociálních služeb, lékařů a lektorů, a to konkrétně vzdělávání v oblasti péče o mentálně a tělesně handicapované dětí.

DETAILY PROJEKTU

 • Oficiální název projektu: Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace
 • Žadatel: obec Slatina
 • Celkový rozpočet projektu: 6 184 000 Kč
 • Výše dotace z EU: 463 800 Kč
 • Web s dalšími informacemi: http://brouk.kr-ustecky.cz/    


OPERAČNÍ PROGRAM

 • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Dalším cílem je rozšíření podvědomí o metodě hiporehabilitace i mezi širší veřejnost, a to pomocí právě absolventů kurzů.

Cílová skupina projektu:

 • lektoři a konzultanti, učitelé
 • nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
 • lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci a jiní odborní pracovníci
 • učitelé, metodičtí pracovníci a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých


Aktivity projektu:

 • vývoj vzdělávacího programu (vytvoření koncepce)
 • komunikace - získávání zkušeností ze zahraničí, předávání dobrých zkušeností
 • sestavení výukových modulů (vytvoření metodiky a odborných skript pro jednotlivé cílové skupiny)
 • pilotní školení jednotlivých cílových skupin (informační semináře, školení, praktické hodiny)
 • celorepubliková konference lektorů na téma hiporehabilitace


FOTODOKUMENTACE

Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace