Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém v Brně

06.02.2009: Projekt Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém v Brně je určen studentům všech fakult VUT v Brně. Na základě téměř 15-ti leté zkušenosti s výukou humanitních předmětů navrhuje projekt řešení, které by tuto výuku sjednotilo a rozšířilo o aktuální potřeby technické inteligence, kladené na ni zejména po vstupu České republiky do EU.

DETAILY PROJEKTU


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Výstupem projektu budou 4 vzdělávací moduly: 1. Dějiny vědy a techniky, 2. Filozofie, kultura a společnost, 3. Právní minimum, 4. Základy managementu. Při návrhu a tvorbě výukových modulů vychází projekt z již akreditovaných předmětů, které se na VUT v Brně přednášely a doplňuje je po obsahové stránce o požadavky studentů, získané na základě průzkumu. Pro navržené moduly budou zpracovány tištěné studijní materiály (včetně přípravy jejich převodu do LMS - Learning Management Systému), vyškolen tým vyučujících ve spolupráci s fakultami a dle zájmu studentů zahájena výuka. Partnery projektu jsou: SVS FEM spol. s r.o. a Vzdělávací nadace Jana Husa


FOTODOKUMENTACE

Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém v Brně Výuka humanitních předmětů na Vysokém učení technickém v Brně