Vzdělávací program ve firmě TRUMF International s.r.o.

06.02.2009: Vzdělávací program pro zaměstnance firmy spolufinancovaný z prostředků strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Vzdělávací program ve firmě TRUMF International s.r.o.
  • Zařazení / priorita: CZ.04.1.03/4.1.12/2476
  • Žadatel: TRUMF International s.r.o.    
  • Celkový rozpočet projektu: 2 028 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 973 500 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.trumf.cz    


OPERAČNÍ PROGRAM

  • OP ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


REALIZACE PROJEKTU

Vzdělávací program ve firmě TRUMF je projekt usilující o zvýšení všeobecné a odborné způsobilosti pracovníků. Hlavním cílem projektu je kontinuálně a efektivně zvyšovat profesní kvalifikovanost, odbornost a připravenost zaměstnanců. Očekávanými cíli bude osvojení nových dovedností při zavádění nových technologií do výroby, nové metody v laboratořích a nové postupy při managementu a řízení lidských zdrojů.


FOTODOKUMENTACE

Vzdělávací program ve firmě TRUMF International s.r.o.