Dokumenty

 

5. února 2009: Konsolidovaná verze Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství.

5. února 2009: Specifická část pravidel pro žadatele z OP Zemědělství, přílohy a formulář žádosti pro podopatření 1.1.1. - investiční záměr f), 1.2., 1.3., 2.1. a 2.3.

5. února 2009: Výroční zpráva OP Zemědělství v České republice za rok 2004. Výroční zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Zemědělství na 4. zasedání dne 14. června 2005 a byla odeslána Evropské komisi dne 17. června 2005.

5. února 2009: Konečná verze schválená Monitorovacím výborem OP RVMZ.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven