1.4.3. ISPA

05.02.2009:
V rámci tohoto předstrukturálního nástroje spolupracuje MZe s gestorskými ministerstvy - Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem dopravy
a spojů (MDS) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Díky účasti zástupce MZe v koordinační skupině MMR pro program ISPA a zástupců v pracovní skupině ISPA MŽP má MZe možnost sledovat režim programu ISPA, přípravu institucí, výběr projektů, finanční toky a má tak možnost získávat informace a poznatky použitelné pro přípravu na EAGGF a FIFG.