2.2. Strukturální změny v zemědělství od roku 1989

05.02.2009: Období od roku 1989 do roku 2001 se vyznačuje výraznými strukturálními změnami, které vyplynuly z nutnosti transformovat centrálně řízenou ekonomiku České republiky do ekonomiky fungující na tržních principech. Politika MZe je tvořena: politikou agrární, politikou lesnickou, politikou rozvoje venkova, politikou vodního hospodářství, politikou zpracovatelského průmyslu.