2.5.3. Občanská a technická infrastruktura venkova

05.02.2009:

Vybavenost obcí zařízeními sociální a technické infrastruktury je významným faktorem kvality a rovnocennosti životních podmínek obyvatel ČR. Úzce souvisí s ekonomickým potenciálem (nabídka pracovních příležitostí), přispívá ke stabilitě sídel a udržení generační kontinuity v území. Zařízení, která jsou zařazena mezi občanskou vybavenost (školy, pošty, policejní stanice a zdravotnická zařízení), jsou na území ČR rozložena relativně rovnoměrně. Nedostatečná je rovněž vodohospodářská infrastruktura, která hraje důležitou roli v rozvoji venkova.

Vzhledem k nízké občanské vybavenosti zejména v malých obcích
a nedostatečné nabídce pracovních příležitostí na lokální úrovni je dalším prvořadým činitelem zlepšení životních podmínek na venkově dostupnost technické infrastruktury (doprava - nezbytnost dojíždění obyvatel za prací, vzděláním
a základními službami).

Celá síť místních silnic je v nevyhovujícím stavu. Přístupnost mnoha obcí veřejnou dopravou byla negativně ovlivněna rušením vlakových a autobusových spojů.

Z obcí do 2 000 obyvatel je 29,5 % vybaveno službami a zařízeními zdravotní péče (avšak pouze 1 % obcí do 100 obyvatel), 36,3 % základní školou (z obcí
do 100 obyvatel 0,5 %), 78,8 % vodovodem (z obcí do 100 obyvatel 54,3 %), 21,3 % kanalizací (z obcí do 100 obyvatel 4,3 %) a 41,8 % plynofikací (z obcí do 100 obyvatel 11,5 %).

Česká republika patří od padesátých let za plně elektrifikovanou zemi, všechny domácnosti jsou napojeny na elektrickou rozvodnou síť. V devadesátých letech proběhla významná modernizace a rekonstrukce sítě a transformátorů především v souvislosti s výrazným nárůstem spotřeby elektřiny v domácnostech
na vytápění.