2.5.4. Kulturní a národní dědictví

05.02.2009:

Česká republika je známa bohatstvím svého kulturního dědictví. V městech
a venkovských oblastech se nachází 42 000 registrovaných kulturních památek.
Na území ČR se nachází přibližně 2000 historických hradů, zámků, zámečků a tvrzí, z nichž mnoho se v současnosti nijak nevyužívá a je více méně opuštěno. Nejdůležitějších 191 památek má statut národní kulturní památky a jako takové se těší zvláštní péči a ochraně. Celkem 11 památek bylo zařazeno do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ve venkovském prostoru se z hlediska stabilizace kulturních hodnot v území významně uplatňují vesnické památkové rezervace a zóny (225 celků) a krajinné památkové zóny (19 celků).

Venkovské oblasti mají stále ještě bohatou tradiční místní kulturu, zejména co se týče hudby, tance, jazyka, oblékání (krojů), umění a řemesel. Lidové oslavy tradičních svátků, poutě, dožínky atd. jsou stále dodržovány. Nejsilnější výraz těchto tradic můžeme spatřit v moravských oblastech - na Valašsku, Moravském Slovácku, Slovácku a Lašsku a v českých oblastech - na Šumavě, Domažlicku, Plzeňsku
a v Podkrkonoší.