7.4. Opatření k provádění Priority II

05.02.2009: Základní ustanovení k opatření OP Zemědělství Priority II 1. Doba platnosti opatření je 2004—2006. 2. Lhůta vázanosti na účel, tzn. neměnný účel používání objektů pořízených v rámci opatření je obecně 5 let pro stroje a technická zařízení. 3. Za realizaci opatření bude zodpovědné MZe. 4. Opatření Priority II se vztahuje na celé území ČR spadající pod Cíl 1, mimo území hl.m. Prahy. 5.Je uváděno pouze jedno opatření, ale v rámci monitorování, kontroly a předávaných zpráv budou uváděny dva nezávislé rozpočty (pro EAGGF a FIFG v souladu s čl 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999). 6. Ministerstvo zemědělství ČR potvrzuje, že neposkytne žádnou státní podporu v souvislosti s příslušnými opatřeními, nebo že poskytnutá podpora bude v souladu s pravidlem "de minimis" nebo s programem podpor uskutečňovaných podle jednoho z nařízení o výjimce.