9.3.1 Obecné zásady

05.02.2009:

Za monitoring OP Zemědělství zodpovídá v souladu s článkem 34 (1) a článkem 36 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 Řídící orgán.

V souladu s článkem 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 bude na realizaci OP Zemědělství dohlížet monitorovací výbor.

Řídící orgán zajistí systém sběru finančních i statistických informací s maximální podporou výpočetní techniky, který umožní výměnu dat s Evropskou komisí.

Monitorovací systém OP Zemědělství bude integrální součástí monitorovacího systému pro strukturální fondy (MSSF). Monitorovací systém OP Zemědělství umožní sledování realizace programu na úrovni projektu a bude propojen s informačním systémem platebního orgánu, který umožní kontinuální sledování finančních toků.

Řídící orgán zodpovídá za pořizování a aktualizaci dat do monitorovacího systému.Tyto úkoly může řídící orgán rovněž delegovat.

Co nejdříve po odsouhlasení příspěvku ze strukturálních fondů EAGGF a FIFG bude ustaven monitorovací výbor, jehož úkolem bude projednat a odsouhlasit Programový dodatek a schválit kritéria pro výběr projektů.