9.4.2 Hodnocení ex ante

08.03.2009:

V souladu s článkem 18 (3), 36 a 41 (3) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999
z 21. června 1999 zajistí Řídící orgán při vypracování programového dodatku předběžné hodnocení opatření, posuzující jejich shodu s cíli odpovídajících opatření. Kvantitativně vyjádří specifické cíle opatření a navrhne kritéria pro výběr projektů v souladu s článkem 35 (3b) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Předběžné hodnocení bude podléhat projednání v Národním monitorovacím výboru pro OP Zemědělství.

Předběžné hodnocení Programového dodatku bude uskutečněno podle směrnice číslo 2 Komise a bude se zaměřovat zejména na dosažení souladu s cíli programu (globálními, specifickými a operačními), na kvantifikaci pomoci a správnosti navržených kritérií pro výběr projektů.